Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych
dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji
Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego
prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie
obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika)

1. Administrator danych
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu jest AD Transport Sp. z
o.o. Sp.k. ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa, NIP: 7532436948.

2. Cel wykorzystania danych
Dane Użytkowników wykorzystane są do celów:
– administrowania serwisem,
– statystyki odwiedzin serwisu,
– zarządzania treścią serwisu,
– przekazania materiałów promujących usługi własne administratora danych,
– archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa.

3. Sposób zbierania danych
Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych
– uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
– prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług
własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia,
– przepisy prawa.

5. Dane gromadzone przez właściciela serwisu
– Adresy IP Użytkownika,
– Cookies (tzw. ciasteczka),
– informacja o przeglądarce użytkownika,
6. Udostępnianie danych podmiotom trzecim
AD Transport Sp. z o.o. Sp.k. będzie przekazywać Twoje dane osobowe:
– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
– podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownikowi przysługują prawa do
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– sprostowania Twoich danych osobowych,
– wycofania zgody,
– zapomnienia,

Załącznik nr 8 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

– ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– przenoszenia Twoich danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Google Analytics
– Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług
internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics
wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze
użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Uzyskane
przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony
internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie
państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP zostanie najpierw
skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest
przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej
strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu
korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących
aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z
wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony
internetowej.
– Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest
zestawiany przez Google z innymi danymi.
– Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze
strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. W odniesieniu do
wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA,
Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield,
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z
Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

9. Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej:
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
10. Okres przechowywania danych osobowych
Dane, które Administrator przetwarza w celu świadczenia usług, będą przechowywane
przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach
administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

11. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies

Załącznik nr 8 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek
informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies
stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych
informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.

4. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na
którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym
zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić
automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu
obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowe).
5. Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików
cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości.
7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne
(session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu,
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
– funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

12. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych.
Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi,
gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Załącznik nr 8 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

13. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie
Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce
Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności
stosowane są następujące zabezpieczenia:
– dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez
mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu,
– dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem
mechanizmu uwierzytelniania.

14. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
AD Transport Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki
prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach
technologiczno-informatycznych.

    Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close